bip_small_white WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU
A- A A+

Opłaty

UWAGA!
Od dnia 28 lutego 2024 roku nastąpi zmiana wysokości opłat za przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy.

 

Na podstawie uchwały nr LXV/913/24 Sejmiku Województwa Kujawsko–Pomorskiego z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie określenia wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego kandydatów na kierowców i kierowców
w województwie kujawsko-pomorskim. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko–Pomorskiego poz. 1041 z 2024 r., Bydgoszcz, 13 lutego 2024 r.)

 

Kategoria Teoria Praktyka Całość
A, A1, A2 55,00 222,00 277,00
B, AM 55,00 222,00 277,00
B96 ------- 222,00 222,00
B1, C1, D1, T 55,00 222,00 277,00
C, D 55,00 278,00 333,00
B+E ------- 278,00 278,00
C+E, C1+E, D+E, D1+E ------- 278,00 278,00
PKZ - kwalifikacja zawodowa* 50,00 ------- -------


*ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2024 r. Poz. 739, Warszawa, dnia 5 kwietnia 2022 r.)


Do dnia 27 lutego 2024 włącznie obowiązują dotychczasowe wysokości opłat za przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy.

 

Na podstawie uchwały nr LIII/733/23 Sejmiku Województwa Kujawsko–Pomorskiego z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego w województwie kujawsko–pomorskim.

 

Kategoria Teoria Praktyka Całość
AM, A, A1, A2, B,
B1, C1, D1, T
50,00 200,00 250,00
B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E, D1+E
50,00 250,00 300,00


Za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzonego w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem tych osób, opłaty nie pobiera się.


Wszystkie wpłaty za egzaminy, szkolenia i kursy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego we Włocławku należy regulować na podane poniżej konto:


Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku

ul. Zielna 2/4 87-800 Włocławek

Konto: ING BANK ŚLĄSKI
Nr konta  49 1050 1979 1000 0090 3070 5728

Opłaty można dokonać na terenie WORD, gdzie znajduje się agencja Monetia banku DnB NORD czynna codziennie w godzinach od 8:00 - 15:00.
 

W obiektywie WORDwszystkie galerie »